En sömnbehandling som fungerar med din vardag

1. Bedömning av besvär

Första steget för dig blir att ta kontakt med oss. Innan du påbörjar vår sömnbehandling får du prata med en sömncoach som kommer göra en bedömning av dina sömnproblem.

2. Komma igång

Om du bedöms behöva vår hjälp tilldelas du en egen sömncoach och får inloggningsuppgifter till programmet. Sömnbehandlingen inleds när du aktiverar det och löper sedan på under fem veckor.

3. Behandlingens upplägg

Varje behandlingsvecka innehåller ett tema som skildras genom filmer och interaktiva uppgifter. Du får kunskap om sömn och lär dig strategier för att kunna slappna av mentalt.

4. Avslutning och framtid

Efter sömnbehandlingen ska din sömn inte upplevas som ett problem och du har lärt dig tekniker för att hantera den. Ditt material samlas i en personlig plan som du kan skriva ut.

Ikon för fråga om sömnbehandling 1

Kan vem som helst genomgå en sömnbehandling?

Vår sömnbehandling riktar sig till dig som har ett långvarigt sömnproblem. Detta innebär att du har haft svårt att somna under en längre tid, att du har svårt att somna om i fall du vaknar under natten eller om du använder sömnmedicin för att sova.

Hur vet jag om sömnbehandlingen passar mig?

Innan du påbörjar vår sömnbehandling genomför du en bedömning. Du kommer då kunna fastställa om behandlingen passar dig och dina besvär.

Ikon för fråga om sömnbehandling 2
Ikon för fråga om sömnbehandling 3

Vad är en sömncoach?

Våra certifierade sömncoacher är praktiserande psykologer & terapeuter med lång erfarenhet inom området och noga utvalda för att ge dig den bästa hjälpen mot dina besvär. De kommer finnas vid din sida och följa upp dig och dina behov genom hela din sömnbehandling.

Var äger sömnbehandlingen rum?

Var du bor eller hur din livssituation ser ut ska inte stå i vägen för din vård.
Vi tror på den tillgänglighet som en digital och platsoberoende vård skapar och därför sker hela sömnbehandlingen online och du behöver alltså inte åka någonstans, utan du genomgår behandlingen på den plats och tid som passar dig.

Ikon för fråga om sömnbehandling 4
Ikon för fråga om sömnbehandling 5

Är det garanterat att jag får bättre sömn?

Vår kliniska utvärdering uppvisar väldigt goda resultat där 94 % av våra deltagare får förbättrad sömn efter avslutad behandling. Hela 9 av 10 skulle även rekommendera programmet till en annan person.

Hur går jag tillväga om jag är intresserad av behandlingen?

Du kan boka tid och betala behandlingen direkt på vår hemsida.

Ikon för fråga om sömnbehandling 6
Ikon för fråga om sömnbehandling 7

Vem står för kostnaden?

Vår sömnbehandling kostar 4950 kr. Eventuellt kan denna behandlingskostnad täckas av din sjukvårdsförsäkring eller arbetsgivare. Är ni avtalspartners erbjuder vi även en garanti där ni bara betalar vid faktiskt resultat.