Påverkar sömnproblem verkligen bara individen?

Sömnens betydelse

Sömn är en av dom grundläggande komponenterna för våra känslor, handlingar och vårt beteende. Om man lider av sömnproblem och dom blir långvariga kan det leda till svårigheter för den drabbade att sköta sitt arbete, liksom att leva ett fungerande och tillfredsställande socialt liv. En god natts sömn är alltså direkt avgörande för vårt välmående och hur vår dag faktiskt upplevs.

Vad blir konsekvenserna av sömnbrist för företaget?

Hos en person som lider av sömnbrist sänks produktiviteten i snitt med 12% vilket blir intressant om man räknar om det till förlorade ekonomiska värden. Detta betyder att för ett företag med 100 anställda och med personalkostnader på 50 000 kronor per anställd och månad ger det ett tapp på ca 120 000 kronor i månaden. Stora värden står därmed på spel, inte bara ekonomiskt utan också för individens hälsa och livskvalitet.

Hur kan vår behandling hjälpa era medarbetare?

Via vår behandling får deltagaren hjälp av en certifierad sömncoach och lär sig strategier för att hantera sitt sömnproblem. Programmet kan även fungera preventivt för att inte åter insjukna i sömnproblem och det utgör ofta en del i rehab-processen för att återgå i arbete vid exempelvis långvarig stress. Att hantera sömnproblem har enligt forskning visat sig vara en viktig faktor för återgång i arbete.

Upplever stress på arbetsplatsen - varje vecka 59%
Upplever negativ stress på arbetsplatsen - varje vecka 33%

Det är viktigt att behandla sömnproblem

Idag består våra liv ofta av många måsten och höga krav. Vi är ständigt uppkopplade och tillgängliga dygnet runt. Tiden och vår energi har svårt att hänga med i tempot och tyvärr är det ofta sömnen som blir lidande. Faktum är att cirka 20% av världens befolkning idag lider av sömnproblem och den arbetsrelaterad stressen är på väg att bli en av de största anledningarna till sjukskrivningar.

Som en direkt konsekvens av de stigande sjukskrivningarna skärpte under år 2016 Arbetsmiljöverket tillämpningarna av arbetsmiljölagen och ökade ansvaret för arbetsgivaren att se till så att den psykosociala miljön inte orsakar ohälsa.

Vad få känner till är dock att studier visar att dålig sömn är nära kopplat till hälsoproblem så som fetma, diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar samt att det har ett nära samband med stress, ångest, depression och utmattningssyndrom. I en undersökning vi utfört med TNS Sifos webbpanel svarar 59% att de upplever stress på arbetsplatsen varje vecka. Men vad som är ännu mer allvarligt är att över 1/3 svarar att de upplever negativ stress varje vecka, något som vi vet är ett tydligt tecken på att personen är på väg att bygga upp ett utmattningssyndrom med tillhörande sömnproblem. Därför är det viktigt att behandla ett sömnproblem i tid eftersom risken för stresskollaps ökar och vägen tillbaka till arbetslivet kan bli lång.

"Vi erbjuder snabb och personlig hjälp vid behandling av en medarbetares sömnproblem"

Betala bara vid uppnått resultat

Vi har över 700 nöjda patienter och för dig som arbetsgivare borgar vi alltid för ett gott resultat! Därför erbjuder vi våra kunder en garanti där du alltså endast betalar för de patienter som uppnått faktiskt resultat efter avslutad behandling.